Tehničke hemikalije

PRODAJA TEHNIČKIH HEMIKALIJA

Našim kupcima nudimo robu svetski poznatih proizvođača u različitim pakovanjima (60L kanisteri, plastične ili metalne bačve, IBC kontejneri, auto cisterne, 25 kg vreće, 500 kg vreće…). Većina proizvoda je na lageru u vlastitom skladištu. Garantujemo »just in time« dostave robe, periodičnu dostavu robe kupcu po prethodnom dogovoru…Ukoliko roba nije na skadištu trudimo se da vam je dostavimo u najkraćem mogućem roku. Nabavljamo i na tržištu teže dostupne supstance i hemikalije, specifične hemikalije, kompleksne organske supctance, soli plemenitih metala, čiste metale, katalizatore…

Kupcima za svu robu u saradnji s proizvođačem osiguramo svu potrebnu dokumentaciju (tehnička specifikacija, sigurnosni list, lot sertifikat, drugu dokumentaciju u skladu s kupčevim zahtevom)

Grupe artikala:

kiseline, baze, soli, skrobovi, šećeri i zaslađivači, alkoholi, rastvarači, pigmenti, oksidi, aditivi, vitamini, prehrambeni dodaci, supstance i preparati za industriju…

Preduzeće KEFO je ekskluzivni zastupnik preduzeća Purolite, FACI i CPL Carbon Link za tržišta SLO, HR, BiH i RS. PUROLITE je drugi najveći svetski proizvođač jonskih smola, apsorbensa i polimernih katalizatora. Purolite nudi svu tehničku pomoć našim strankama s područja hemijske industrije, elektronike, prehrambene industrije i industrije pića, pripreme vode za piće, hidrometalurgije, metalne industrije, omekšivača i pripreme industrijske vode, petrohemijske industrije, farmacije, termoelektrane i nuklearnih elektrana, šećerne industrije …Smole se proizvode u SAD, Rumuniji i Kini.

FACI je specializovani proizvođač neotrovnih metalnih stearata, estara i široke palete oleinskih hemikalija i dodataka za različite grane industrije: proizvodnja plastičnih granulata, industrija gume, kozmetička industrija, farmacija, papirna industrija, prehrambena industrija, industrija boja…Proizvodnja je u Italiji, Španiji, Engleskoj, Singapuru i Kini.

CPL Carbon Link je stručnjak na području proizvodnje i upotrebe filtera s aktivnim ugljem. Nudi široku paletu proizvoda adsorpcijskog aktivnog uglja iz kokosa i uglja. Njihovi proizvodi se upotrebljavaju u obradi voda, obradi jestivog ulja, čišćenju vazduha i gasova, obradi dimnih gasova, obradi bazenskih voda i proizvodnji zlata. Proizvodnja je u Engleskoj, Indiji in Kini.

Preduzeće KEFO je distributer i za sirovine slovenačkih proizvođača: Cinkarna Celje za titan dioksid, Belinka za peroksid, TKI za natrijum hidroksid , natrijum hipohlorit i sonu kislinu.

Preduzeće KEFO u Hrvatskoj distribuira silicijum dioksid proizvođača Orisil. Amorfni bezvodni silicijum dioksid je proizveden iz amorfnog kremenovog praha uz pomoć parne hidrolize. Nastali produkt je čisti amorfni silicijum dioksid (SiO2). BET površina je karakteristika koja opredjeljuje različite tipove Orisil-a. Upotrebljava se u industriji boja i lakova, tesnila i lepkova, crnila, industriji plastike, gume, farmaciji i kozmetici…Proizvodnja Orisila je u Ukrajini.