Servisna i aplikativna podrška kupcima

Povećanjem učešća na tržištu aparata, prepoznali smo potrebu sve većeg broja kupaca za  adekvatnom servisnom i aplikativnom podrškom.

Krenuli smo pre 7 godina i danas naš tim broji šestoro visokokvalifikovanih  servisnih inženjera. Nastojimo da se kroz konstantno usavršavanje kod proizvođača opreme koju prodajemo nametnemo na tržištu  kao stručan, dostupan i pouzdan tim u službi kupaca.

Naša deviza je :

"Redovno održavana oprema se ne popravlja - ona se koristi"

Instalacija aparata

Instalacija, osnovna obuka i potvrda specifiranih performansi aparata se kod nas podrazumevaju i uvek su uključene u cenu aparata koji se kupuju od kompanije Kefo.

Poseban akcenat je na obuci korisnika za bezbedno i pravilno korišćenje aparata, jer se takvim pristupom preventivno deluje i gradi  partnerski odnos između našeg servisnog tima i korisnika.

Redovno i vanredno održavanje opreme

Aparat koji se redovno održava, se u najvećem  broju slučajeva ne kvari, a korisnik je siguran u svoj rad, u svoju bezbednost kao i u bezbednost svojih kolega i ostale opreme u laboratoriji. 

Pokušali smo da u ovom delu odemo i korak dalje prateći trend najvećih svetskih kompanija te smo uveli koncept- prediktivnog održavanja.

Prediktivno održavanje predstavlja pametno održavanje opreme gde se pre zamene nekog dela/potrošnog materjala radi odgovarajuće merenje parametra od značaja (adekvatnim i etaloniranim merilom) i na taj način dobija slika o stepenu istrošenosti, očekivanom radnom veku, bezbednosti rada i tek nakon toga se donosi odluka o zameni određenog dela/potrošnog materjala aparata. Na taj način se, za razliku od preventivnog servisiranja, uzima u obzir ono suštinsko i stvarno stanje stvari, umanjuju se servisni troskovi, a ujedno se ne generiše i nepotrebni otpad u vidu delimično iskorišćenih rezervnih delova.

Kvalifikacija opreme

Sve vise kompanija , prateći trend  uspostavljen u farmaceutskoj industriji, zahteva da se prilikom instalacije, a kasnije i u propisanom vremenskom intervalu, vrši kvalifikacija opreme.

Osnova ovog pristupa su instalacioni, operacioni i protokol potvrde performansi (IQ/OQ/PQ) u  kojima su definisane sve provere koje bi se trebale izvršiti sa ciljem da se korisniku može garantovati validnost rezultata, bezbednost i nesmetani rad . Naš tim servisnih inženjera je spreman i kvalifikovan da pruži uslugu sprovođenja ovih protokola, kao i da u saradnji sa proizvođačem generiše ovakav vid protokola ukoliko on ne postoji kao već spreman dokument kod proizvođača.

Aplikativna podrška

Naš tim je tehnički osposobljen i za pružanje aplikativne podrške našim kupcima.

Aplikativna podrška podrazumeva postavljanje aplikacije/metode na Vašem aparatu uzimajući u obzir sve neophodne radnje, od pripreme uzorka do analize dobijenih rezultata.

Na ovaj način želimo da postignemo kompletnost i da našim potencijalnim kupcima koji tek ulaze u  oblast laboratorijskih analiza, ili tek uspostavljaju laboratoriju u sklopu svoje proizvodnje, maksimalno olakšamo taj novi korak!

 

 

On line zahtev za servis

Garantujemo odgovor u roku od 48h

Klikom na link bićete redirektovani na Formular za prijavu 

 

Peroksidna sterilizacija Laminarnih komora i BSC kabineta po promotivnoj ceni do kraja godine.

 

Cena sterilizacije 48.000,00 dinara po jedinici ; u cenu nije uračunat PDV i  servisni putni troškovi  za korisnike van Beograda

 

  • profesionalna oprema proizvođača ESCO,
  • obučeni serviseri,
  • sertifikovan ciklus dekontaminacije,
  • testovi učinkovitosti,
  • dokumentacija.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu uslugu ili želite da saznate više informacija kontaktirajte nas na   servis@kefo.rs   ili na mobilne telefone 060 257 0004 i 060 257 0010